Osmanlıca,Arapça Masdar Ekleri

Osmanlıca, Arapça Masdar Ekleri


 

 1. Fâ’l

Tek hecelidir. Vokali üstün olan bir vezin olmakla birlikte, kapalı hece olma özelliğine sahiptir. Tek heceli aynı zamanda düz ve geniş olan a,e gibi ünlüler bu vezin grubuna dahildir.

 1. Fi’l

Vokalinde esre bulunan, kapalı hece özelliğine sahip olmakla birlikte, düz ve dar ünlü olan ı,i gibi ünlülerde bu vezin grubuna dahildir.

 1. Fu’l

Tek ve kapalı bir heceden oluşmaktadır. Vokalinde ötre bulunmaktadır.  Yuvarlak ünlü olan u,ü ünlüleri de bu vezin grubuna dahildir.

 1. Faal

Hem kapalı hem de açık olmak üzere iki heceden oluşmaktadır. Ve her iki hecesinde vokal olarak üstün bulunmaktadır. İki heceden oluşan bu vezin grubunda düz ve geniş olan a,e ünlüleri yer almaktadır.

 1. Fial

Faal vezin grubunda olduğu gibi, Fial’de hem açık hem kapalı olmak üzere iki heceden oluşmaktadır. İlk hecenin vokali esre iken ikinci hecenin vokali üstün bulunmaktadır. İlk hecesinin vokali ı,i, ikinci hecenin a,e olan kelimeler bu vezin grubuna dahildir.

 1. Fa’let

İki heceden oluşmaktadır. İki hecenin de vokalinde üstün bulunmaktadır. Her iki hece de sonu yuvarlakla biten “t” ile bitmektedir. Birincisi kapalı, ikincisi açık ve  düz geniş olan a,e ünlüleri de bu gruba dahildir.

 1. Fi’let

Birincisi kapalı, ikincisi bazen açık iki heceden oluşmaktadır. İlk hecenin vokali esre iken, ikince hecenin vokali üstün’tür. Fi’let grubu Osmanlıca da Fi’le olmaktadır. ilk hecenin vokali ı,i, ikinci hecenin vokali a,e ünlüleri bu vezin grubuna dahildir.

 1. Faâl

iki heceden oluşmaktadır. Birincisi açık, ikincisi kapalıdır. Her iki hecenin vokalinde de üstün yer almaktadır. İkici vokali uzundur. İlk hecede a,e , ikinci hecede ise uzun a olan kelimeler bu vezin grubuna dahildir.

 1. Fiâl

İl hecesi açık, ikinci hecesi ise kapalı olmak üzere iki heceden oluşmaktadır. İlk hecenin vokali esre iken ikinci hecenin vokali ise üstün’tür. İlk vokalde dar ünlü olan ı,i, ikinci vokalde ise uzun a olan sözcükler bu gruba dahildir.

 1. Fuâl

Birinci hecesi açı, ikinci hecesi kapalı olmak üzere iki heceden meydana gelmektedir. İlk hecenin vokali ötre iken, ikinci hecenin vokali üstündür. İlk vokali u,ü, ikinci vokali uzun a olan sözcükler bu gruba dahildir.

 1. Feâlet

Diğer masdarlara nazaran üç heceden meydana gelmektedir. İlk

iki hece açık iken, sonuncusu kapalıdır. Üç hecenin vokali de üstün’dür. İlk hecede a,e, ikinci hecede uzun a, üçüncü hecede a,e olan ünlüler bu vezin grubuna dahildir.

 1. Fiâlet

Üç heceden oluşmaktadır.  İlk iki hece açık sonuncusu kapalıdır. ilk hecenin vokali esredir. İkinci hecenin vokali uzun a’dır. Üçüncü vokali ise üstündür.

 1. Fuûl

İki heceden oluşmaktadır.  Birincisi açık ikincisi kapalıdır. Her iki vokalinde ötre bulunmaktadır.

 1. Fuûlet

Üç heceden oluşmaktadır. İlk iki hece açık, üçüncüsü kapalıdır. İlk iki hecenin vokali ötre, son hecenin vokali üstündür. Bu şekilde olan kelimeler bu vezin grubuna dahildir.

 1. Fa’lûlet

Üç heceden oluşmaktadır. Birinci ve üçüncü heceler kapalıdır. İkinci hece ise açıktır. İlk ve son hecenin vokali üstündür. İkinci hecenin vokali ise uzun u’dur.

 1. Te’âl

İki heceden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci hecesi de kapalıdır. İki hecenin de vokali üstündür. İkinci vokalinde uzun a olan kelimeler bu gruba dahildir.

 1. Mef’il

Bu masdar grubu mimli masdar grubu olarak da adlandırılmaktadır. İsm-i mekan ve ism-i zaman vezinlerine karışmamaları için mimli masdarlar olarak adlandırılmışlardır. İki heceden oluşmaktadır. İlk hecenin vokali üstündür, ikinci vokali ise esredir. –m ile başlayan kelimeler bu vezin grubuna dahildir.

 1. Mef’al

Mimli bir masdardır. İki heceden oluşmaktadır.  Her iki hecede kapalıdır. Ve iki hecenin vokali de üstündür. –m ile başlayan kelimeler bu vezin grubuna dahildir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami