Osmanlıca Rakamların Çevirisi

Osmanlıca Rakamlar

Osmanlıca da rakamların yazımı, rakamların kullanımı Osmanlıca harflerin aksine, soldan sağa yazma yönünden aynı şekildedir. Osmanlıca rakamlar aşağıda verildiği şekildedir :  

 

 • ۰ : Sıfır 
 • ۱ : Bir
 • ۲ : İki
 • ۳ : Üç
 • ٤ : Dört
 • ٥ : Beş
 • ٦ : Altı
 • ٧ : Yedi
 • ٨ : Sekiz
 • ٩ : Dokuz
 • ۱۰ : On
 • ۱۱ : Onbir
 • ۱۲ : Oniki
 • ۱۳ : Onüç
 • ۱٤ : Ondört
 • ۱٥ : Onbeş
 • ۱٦ : Onaltı
 • ۱٧ : Onyedi
 • ۱٨ : Onsekiz
 • ۱٩ : Ondokuz
 • ۲۰ : Yirmi
 • ۳۰ : Otuz
 • ٤۰ : Kırk
 • ٥۰ : Elli
 • ٦۰ : Altmış
 • ٧۰ : Yetmiş
 • ٨۰ : Seksen
 • ٩۰ : Doksan
 • ۱۰۰ : Yüz
 • ٥۰۰ : Beşyüz
 • ۱۰۰۰ : Bin

Osmanlıca Aylar

Osmanlıca ayların çeviri si aşağıda verildiği şeklindedir: 

 • Ocak : اوجاق
 • Şubat : شباط
 • Mart : مارت
 • Nisan : نيسان
 • Mayıs : مايس
 • Haziran : خزيران
 • Temmuz : تموز
 • Ağustos :آغستس
 • Eylül : ايلول
 • Ekim : أكيم
 • Kasım : قاسم
 • Aralık : آرالق

 Osmanlıca günlerin çeviri si aşağıda verildiği şeklindedir: 

 

 • Pazartesi : پازارايرتسى
 • Salı : سالى
 • Çarşamba : چارشانبا
 • Perşembe : پرشنبه
 • Cuma : جمعه
 • Cumartesi : جمعه اي رتسى
 • Pazar : پازار

 

Osmanlıca Hicri takvime göre ayların Osmanlıca çeviri si aşağıda verildiği şekildedir : 

 • Muharrem : محرم 
 • Safer : صفر 
 • Rebiül-evvel : ربيع اﻻول
 • Rebiül-âhire : ربيع اﻻآخره
 • Cumâdel-ûla: جمادى اﻻولى
 • Cumâdel-âhire : جمادى اﻻآخره
 • Receb : رجب
 • Şa‘bân : شعبان
 • Ramazân : رمضان
 • Şevvâl : شوال
 • Zi’l-ka‘de : ذى القعده
 • Zi’l-hicce : ذى الحجه

 

Osmanlıca da ayın belirli günleri veya dönemlerinin Osmanlıca çevirisi aşağıda verildiği şekildedir: 

 • غره : Gurre (ayın ilk günü)
 • سلخ : Selh (ayın son günü)
 • اواءل : Evâ’il (ayın ilk on günü)
 • اواست : Evâsıt (ayın ikinci on günü)
 • اواخر : Evâhir (ayın son on günü)

 

Osmanlıcada farsça günlerin Osmanlıca çeviri si aşağıda verildiği şekildedir:

 • يكشنبه (yekşenbe) : pazar
 • دوشنبه (düşenbe) : pazartesi
 • سه شنبه (seşenbe) : salı
 • چهارشنبه (çehârşenbe) : çarşamba
 • پنجشنبه (pençşenbe) : perşembe
 • جمعه (cum’a) : cuma
 • شنبه (şenbe) : cumartesi

Osmanlıca da Arapça günlerin Osmanlıca çeviri si aşağıda verildiği şekildedir : 

 • اﻻحد (el-ahad) : pazar
 • اﻻثنين (el-isneyn) : pazartesi
 • الثلاثاء (el-sülâsâ) : salı
 • اﻻربعى (el-erba’a) : çarşamba
 • الخميس (el-hamîs) : perşembe
 • الجمعه (el-cum’a) : Cuma
 • السبت (el-sebt) : cumartesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami