Osmanlı İmparatorluğu’nun Dilleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun mahkemesinin ve hükümetinin dili Osmanlı Türkçesiydi,  ancak imparatorluğun bazı bölümlerinde çağdaş bir çok dil kullanılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlıkları kendi dillerini kendi aralarında kullanmakta serbest olsalar da, hükümetle iletişim kurmaları gerekiyorsa Osmanlı Türkçesini kullanmak zorundaydılar.

Osmanlıların üç etkili dili vardı: Türklerin çoğunluğu, Anadolu’daki halkın çoğunluğu ve Arnavutluk, Bosna ve çeşitli Ege Denizi adaları dışındaki Balkanlar’daki Müslümanların çoğunluğu tarafından konuşuldu; Farsça, sadece Arabistan, Kuzey Afrika, Irak, Kuveyt ve Levant’ta konuşulan, eğitimli tarafından konuşulan  ve Arapça. Geniş Osmanlı bürokrasisi boyunca Osmanlı Türkçesi, hem Arapça hem de Farsça dilbilgisi ve kelime dağarcığının geniş bir karışımı ile de olsa, resmi bir dil olan Türkçe’dir.

Halk arasında düşük okur-yazarlık oranı nedeniyle (19. yüzyılın başlarına kadar yaklaşık% 2–3 ve 19. yüzyılın sonlarında yaklaşık% 15), sıradan insanlar özel “talep yazarları” (arzuhâlcis) kiralamak zorunda kalmıştır. hükümetle iletişim kurmak için. Etnik gruplar aileleri ve mahallelerinde (mahalleler) kendi dillerinde konuşmaya devam ettiler (örneğin Yahudiler, Rumlar, Ermeniler, vb.). İki ya da daha fazla nüfusun yaşadığı köylerde, sakinler genellikle birbirlerinin dilini konuşurlardı. Kozmopolit şehirlerde insanlar sıklıkla aile dillerini konuştular, etnik olmayan birçok Türk Türkçeyi ikinci bir dil olarak konuştu. Eğitimli Osmanlı Türkleri Arapça ve Farsça konuşurdu.

Son iki yüzyılda, Fransızca ve İngilizce özellikle Hristiyan Levanten toplulukları arasında popüler diller olarak ortaya çıktı. Seçkinler, Fransızca’yı okulda öğrendi ve Avrupa ürünlerini bir moda ifadesi olarak kullandı. Türklerin kullanımı sürekli olarak Osmanlıların altında gelişti, ancak Farsça ve Arapça da kullanımda kaldı. Bunların kullanımı sınırlı olsa da, özgül hale geldi: Farsça, ağırlıklı olarak eğitim için bir edebi dil olarak hizmet etti, [5] Arapça ise dini törenler için kullanıldı.

Dil grupları çeşitli ve örtüştü. Balkan yarımadasında Slav, Yunan ve Arnavut konuşmacıların çoğunluğu vardı, ancak önemli azınlık Türkler ve Romance konuşan Vlachs vardı. Anadolu’nun çoğunda Türkçe çoğunluk diliydi, ancak Yunanca, Ermeni, doğu ve güneydoğuda da Kürtçe konuşuldu. Suriye’de, Irak’ta, Arabistan’da, Mısır’da ve Kuzey Afrika’da, nüfusun büyük bir kısmı Arap dili çeşitlerini Arapça konuşan bir elitle konuşuyordu. Ancak, İmparatorluğun hiçbir eyaletinde benzersiz bir dil yoktu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dilleri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami