12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ


 

 

 

 

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97. Yıl dönümünde aziz Türk ordusuna armağan edilen marşımız hangi şartlarda ne için ? Kim tarafından yazıldığına bir göz atalım.

Son Osmanlı Mebusan meclisinin kapatılmasından sonra, ulusal kararların alınıp onaylanması gereken ulusal bir meclisin olması gerekiyordu. Bunun üzerine 23 Nisan 1920’de I. Büyük Millet Meclisi açıldı. 1920’de Mondros Ateşkes antlaşmasının 7.maddesi gereğince itilaf devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardı. Aynı şekilde Mondros’un gereği olarak Osmanlı ordusu terhis edilmiş, cephanesine el konulmuş Türk ordusunun karşılık vermemesi için ellerinden gelen çabayı sarf etmişlerdir. Ordusu terhis edilen , cephanesine el konulan Türk milleti işgallere karşı koyabilmek için birlik olmuş ve ortaya Kuva-i Milliye ortaya çıkmıştır.  Bütün bu karışıklık ve işgaller arasında kalan aziz Türk milleti Anadolu’yu düşmandan temizlemek için bütün gayreti göstermiştir. Ancak daha sonra halkın askeri anlamda gücünün kalmaması yeni bir Türk ordusunun kurulmasını zaruri hale getirdi.

Gediz Muharebesinde Ali Fuat Paşa’nın ağır bir yenilgi alması  ,Büyük Millet Meclisi tarafından düzenli ordunun kurulması fikrini tekrar gündeme getirdi. Ve I. İnönü Savaşının hemen öncesinde düzenli ordu kurulur. Ve kurulan bu düzenli ordunun ilk savaşı I. İnönü Savaşı’dır. Bu savaşta büyük bir zafer elde edilir. Ve kazanılan bu zafer düzenli ordunun ilk askeri başarısı olarak adını tarihe yazdırır. I. İnönü savaşı gerçekleştiği sırada siyasi anlamda önemli adımlar atılır. Bunlardan bir tanesi de Türk ordusuna okutulmak ve armağan edilmek üzere yazılan İstiklal Marşı’dır. Bunun üzerine bir marş yazılması için dönemin milli eğitim bakanı Rıza Nur bir yarışma başlatır. Ve gazeteler yoluyla bu yarışmayı duyurur.

“Şairlerimizin dikkatine:

Milletimizin dahili ve harici İstiklal uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir İstiklal Marşı. Umur-u Maarif Vekili Celilesi’ nce müsabakaya vazedilmiştir .İşbu müsabaka, 23 Kanun-u evvel sene 36 tarihine kadar olup bir heyeti edebiye tarafından, gönderilen eserler arasından intihap edilecektir ve kabul edilen eserin güftesi için beş yüz lira mükafat verilecektir.

Ve yine laakal beş yüz lira tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara’ da Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine yapılacaktır.”

Pek çok şair ve yazar bu yarışmaya katılmasına rağmen, bilakis yarışmaya katılmayan Mehmed Akif yarışmaya katılması için ikna edilir. Yarışmaya katılan şairler, marşlarını göndermelerine rağmen hiçbir şiir, marş değerinde görülememiştir ve yarışmanın bitmesine son bir gün kala Mehmed Akif’inde yarışmaya katılması için ikna edilir. Mehmed Akif yarışmaya katılmama sebebini; yarışma için konulan ödülden dolayı olduğunu dile getirmiştir. Böyle kutsal ve aziz bir şeyin yalnızca vatan borcu olacağını herhangi bir şekilde paha biçilemeyeceğini dile getirmiştir.  Bunu öğrenen bakan Hamdullah Suphi, Mehmed Akif’e ödül konusunun çözülebileceğini ve yarışmaya katılması gerektiğini şu acizane cümleleri ile belirtir;

“Pek aziz ve muhterem efendim;
İstiklâl Marşı için açılan müsabakaya, iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehyiç [heyecanlanma] vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim.” 
5 Şubat 1337 [1921], 
Umur-u Maarif Vekili 

Bu cümleler üzerine Mehmed Akif yarışmaya katılır. Ve Akif’in şiiri açık ara farkla mecliste ayakta alkışlanarak kabul edilir. Ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı Kabul edilir. Paltosu olmayan Akif kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan “Darülmesai “ ye bağışlar.

 

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami